В університеті виконується Комплексна цільова програма «Енергоефективний СумДУ». Лише за останні роки в виші було проведено тепло- та гідроізоляцію покрівель корпусів і великих лекційних аудиторій, збудовано котельню на твердому паливі для спортивно-оздоровчого центру СОЦ «Універ», проводилася заміна вікон та приладів опалення, виконано утеплення понад 10 000 м2 фасадів, встановлені насоси підмішування у теплопунктах корпусів, реалізовано багато інших технічних рішень.

У результаті впровадження інженерно-технічних заходів, наукових розробок, елементів енергетичного менеджменту СумДУ вдалося майже на 20 % скоротити споживання теплової енергії, що забезпечило значну економію коштів. При цьому було збільшено опалювальні площі та покращено комфортність умов роботи.

Університет впроваджує власні енергоефективні розробки та технології, зокрема, систему моніторингу теплоспоживання будівель «HEATCAM», яка дозволяє за допомогою мобільного зв’язку та Інтернет-технологій в автоматичному режимі збирати повну інформацію про параметри теплоносія (на всіх етапах циркуляції і в усіх приміщеннях), а також інформацію щодо температури навколишнього середовища включно з прогнозом на наступну добу. Ця методика моніторингу погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та може слугувати основою для створення центрів моніторингу систем теплозабезпечення в різних закладах. Серед чисельних розробок університету - альтернативна система опалення на базі теплогенеруючих агрегатів ТГА – 2(3), що особливо актуально для віддалених негазифікованих об‘єктів. При використанні електроенергії за «нічним» тарифом економія ресурсів від впровадженням такої системи може сягати 30-50 %.

 Сумський державний університет має необхідний досвід і значний потенціал для трансферу власних розробок і технологій з енергоефективності та енергозбереження і щорічно виконує близько 60 науково-дослідних робіт у цьому напрямі на замовлення підприємств і організацій, у тому числі іноземних. Це і проведення енергоаудитів, розробка та модернізація систем постачання і споживання енергії, енергозберігаючих систем опалення і гарячого водопостачання, турбодетандерів, газових турбін, паротурбінних установок, дослідження і синтез сучасних напівпровідникових матеріалів для геліоенергетики тощо.

Сумський державний університет продовжує рух щодо реалізації найбільш потужного за останній час інфраструктурного проєкту із забезпечення енергоефективності закладів вищої освіти України «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» від Європейського інвестиційного банку (http://www.eib.org/en/projects/pipelines/pipeline/20120493?f або http://www.eib.org/en/projects/loan/loan/20120493?f ). За результатами проведеного енергоаудиту 29 будівель університету буде проведена їх повна санація.

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua