П'ятирічні звіти

Анотований узагальнюючий звіт ректорату Сумського державного університету щодо результатів за основними показниками діяльності за 2004-2009 роки.

2017 рік

 • Інформаційно-рекламна діяльність (начальник Пікулицька О.В.) Детальніше >>
 • Бібліотечно-інформаційний центр (директор Капленко І.М.) Детальніше >>
 • ІТ–забезпечення діяльності інноваційного університету. Бенчмаркінг та підтримка участі в рейтингах (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • Фізичне виховання і спорт, рухова активність та оздоровлення в університеті (проректор Бріжатий О.В) Детальніше >>
 • Соціальна та позанавчальна роботи (проректор Король О.В.) Детальніше >>
 • Освітня діяльність університету (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) Детальніше >>
 • Міжнародна діяльність університету (начальник ВМЗ Кириченко К.І.) Детальніше >>
 • Міжнародна освіта (директор ДМО Божко М.О.) Детальніше >>
 • Діяльність наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (Слодовніков С.М.) Детальніше >>
 • Формування контингенту осіб, що навчаються (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Директор ЦППО (доцент Старченко Л.В.) Детальніше >>

2016 рік

 • Формування контингенту осіб, що навчаються. (директор департаменту доуніверситетської підготовки Зимак Ю.А.) Детальніше >>
 • ІТ–забезпечення діяльності інноваційного університету. Підтримка участі в національних та міжнародних рейтингах (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • Інформаційно-рекламна діяльність (начальник Пікулицька О.В.) Детальніше >>
 • Міжнародна діяльність університету (начальник ВМЗ Кириченко К.І.) Детальніше >>
 • Освітня діяльність університету (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) Детальніше >>
 • Діяльність наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (Горбатенко Д.С.) Детальніше >>
 • Бібліотечно-інформаційний центр (директор Капленко І.М.) Детальніше >>
 • Соціальна та позанавчальна роботи (проректор Король О.В.) Детальніше >>
 • Розвитку фізичної культури і спорту (проректор Бріжатий О.В) Детальніше >>
 • Директор ЦППО (доцент Старченко Л.В.) Детальніше >>
 • Адміністративно-господарська частина (Положій А.М.) Детальніше >>
 • Міжнародна освіта (директор ДМО Божко М.О.) Детальніше >>

2015

 • Комп’ютерне та програмно-технічне забезпечення діяльності університету. Підтримка інноваційних проектів та участі в міжнародних рейтингах (проректор Любчак В.О.) >>
 • Спорт (проректор Бріжатий О.В) >>
 • Соціальна та позанавчальна роботи (проректор Король О.В.) >>
 • Міжнародна діяльність (начальник ВМС Кириченко К.І.) >>
 • Освітня діяльність (проректор Карпуша В.Д.) >>
 • Міжнародна освіта (директор ДМО Божко М.О.) >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) >>
 • в.о.декана ФПКВ  (доцент Костюченко Н.М.) >>
 • директор ЦППО (доцент Старченко Л.В.) >>
 • директор ЦЗДВН (доцент Мелейчук С.С.) >>
 • директора Медичного інституту (доцент Сміянов В.А.) >>
 • декан Юридичного факультету (професор Куліш А.М.) >>
 • декана факультету економіки та менеджменту (професор Прокопенко О.В.) >>
 • декана факультету ЕлІТ (професор Проценко С.І.) >>
 • декана факультету ТеСЕТ (доцент Гусак О.Г.) >>
 • декана факультету ІФ СК (доцент Сушкова О.М.) >>

2014

 • Комп’ютерне та програмно-технічне забезпечення діяльності університету. Підтримка інноваційних проектів та участі в міжнародних рейтингах (проректор Любчак В.О.) >>
 • Спорт (проректор Бріжатий О.В) >>
 • Соціальна та позанавчальна роботи (проректор Король О.В.) >>
 • Бібліотека (директор Слабко Т.В.) >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) >>
 • Освітня діяльність (проректор Карпуша В.Д.) >>
 • Міжнародна діяльність (начальник ВМС Кириченко К.І.) >>
 • МІжнародні освіта (директор ДМО Божко М.О.) >>
 • декан Юридичного факультету (професор Куліш А.М.) >>
 • в. о. декана факультету ІФ СК (доцент Сушкова О.М.) >>
 • директор ЦЗДВН (доцент Мелейчук С.С.) >>
 • в.о.декана факультету підвищення кваліфікації викладачів (Божкова В.В.) >>
 • в.о. директора Медичного інституту (доцент Сміянов В.А.) >>

2013

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua