Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру СумДУ в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
1. 051 Економіка 1
2. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2
2. 081 Право 1
3. 133 Галузеве машинобудування 1
Всього 5

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру інших ЗВО в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
НПУ ім. Драгоманова
1. 052 Політологія 1
Всього 1

Архів за роками: 2017 рік, 2016 рік, 2015 рік, 2014 рік, 2013 рік

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua