1. Вартість підготовки здобувачів освіти денної форми навчання за ступенем «бакалавр» («спеціаліст» та «магістр» медичного спрямування) на умовах повної оплати вартості навчання

1.1 Вартість підготовки при зарахуванні на 1-й курс

• з 2020-2021 н.року (наказ №0342-І від 16.04.2020, додаток 1)

• з 2019-2020 н.року (наказ №0395-І від 31.05.2019, додаток 1)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0327-І від 26.04.2018, додаток 1)

1.2 Вартість підготовки при зарахуванні та поновленні на 2-й курс з нормативним терміном навчання

• з 2020-2021 н.року (наказ №0342-І від 16.04.2020, додаток 1)

• з 2019-2020 н.року (наказ №0395-І від 31.05.2019, додаток 1)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0327-І від 26.04.2018, додаток 4)

1.3 Вартість підготовки здобувачів освіти, які вступають на перший курс зі скороченим терміном навчання

• з 2020-2021 н.року (наказ №0342-І від 16.04.2020, додаток 2)

• з 2019-2020 н.року (наказ №0395-І від 31.05.2019, додаток 2)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0327-І від 26.04.2018, додаток 2)

2. Вартість підготовки здобувачів освіти денної форми навчання за ступенем «магістр» (крім спеціальностей медичного спрямування) на умовах повної оплати вартості навчання

• з 2020-2021 н.року (наказ №0342-І від 16.04.2020, додаток 3)

• з 2019-2020 н.року (наказ №0395-І від 31.05.2019, додаток 3)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0327-І від 26.04.2018, додаток 3)

3. Про зміну вартості навчання підготовки здобувачів освіти, які навчаються за денною формою навчання

• з весняного семестру 2018-2019 н.року (наказ №0026-І від 16.01.2019)

• з весняного семестру 2018-2019 н.року (наказ №0097-І від 05.02.2019)

• з 2019-2020 н.року (наказ №0421-I від 07.06.2019)

• з весняного семестру 2019-2020 н.року (наказ №0050-І від 23.01.2020)

• з 2020-2021 н.року (наказ №5361-I від 22.06.2020)

• з весняного семестру 2020-2021 н.року (наказ №0079-І від 04.02.2021)

1. Вартість підготовки здобувачів освіти заочної та дистанційної форм навчання базового ЗВО та  закріплених за ТЦДК,  за ступенем «бакалавр» на умовах повної оплати вартості навчання

1.1 Вартість підготовки здобувачів освіти при зарахуванні на 1-й курс

• з 2019-2020 н.року (наказ №0423-І від 07.06.2019, додаток 1, 2, 3, 4)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0343-І від 04.05.2018, додаток 1, 2, 3, 4)

1.2 Вартість підготовки при зарахуванні та поновленні на старші курси за нормативним терміном навчання

• з 2019-2020 н.року (наказ №0423-І від 07.06.2019, додаток 1, 2, 3, 4)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0343-І від 04.05.2018, додаток 9, 10, 11, 12)

1.3 Вартість підготовки при поновленні (переводі) на відповідний курс за нормативним терміном навчання на вакантні місця

• з 2019-2020 н.року (наказ №0423-І від 07.06.2019, додаток 5, 6, 7, 8)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0343-І від 04.05.2018, додаток 13, 14, 15, 16)

1.4 Вартість підготовки здобувачів освіти при вступі на 1-й курс зі скороченим терміном навчання

• з 2018-2019 н.року (наказ №0343-І від 04.05.2018, додаток 5, 6, 7, 8)

2. Вартість підготовки здобувачів освіти заочної та дистанційної форм навчання базового ЗВО та закріплених за ТЦДК, за ступенем «магістр» на умовах повної оплати вартості навчання

• з 2019-2020 н.року (наказ №0423-І від 07.06.2019, додаток 13, 14, 15)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0343-І від 04.05.2018, додаток 17)

3. Вартість підготовки здобувачів освіти заочної та дистанційної форм навчання за системою паралельного навчання.

• з 2018-2019 н.року (наказ №0562-І від 09.08.2018)

4. Про зміну вартості навчання підготовки здобувачів освіти, які навчаються за заочною та дистанційною формами навчання

• з весняного семестру 2020-2021 н.року (наказ №0078-І від 04.02.2021)

• з весняного семестру 2018-2019 н.року (наказ №0095-І від 04.02.2019)

• з весняного семестру 2019-2020 н.року (наказ №0051-І від 23.01.2020)

1. Вартість підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні в аспірантурі СумДУ на умовах повної оплати вартості навчання

2. Про зміну вартості навчання підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі СумДУ на умовах повної оплати вартості навчання

Вартість підготовки в інтернатурі для громадян України на умовах повної оплати вартості навчання

Вартість підготовки в клінічній ординатурі для громадян України на умовах повної оплати вартості навчання

1. Вартість підготовки навчання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасів

2. Про зміну вартості навчання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасів

Денна форма навчання

1. Вартість підготовки іноземних громадян за ступенем «бакалавр» та «магістр» медичного спрямування, довузівської підготовки, післядипломної освіти та стажування за денною формою навчання

1.1 Вартість підготовки здобувачів освіти при зарахуванні на 1-й курс

• з 2019-2020 н.року (наказ 0358-I від 22.05.2019, таблиця 1)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 1)

1.2 Поновлення на 2-й курс за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 5)

1.3 Поновлення на 3-й курси за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 9)

1.4 Поновлення на 4-й – 6-й курси за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 11)

2. Вартість підготовки іноземних громадян за ступенем «магістр» (за виключенням магістратури медичного спрямування) за денною формою навчання

2.1 Вартість підготовки іноземних громадян за ступенем «магістр» (за виключенням магістратури медичного спрямування)

• з 2019-2020 н.року (наказ 0358-I від 22.05.2019, таблиця 2)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 2)

2.2 Поновлення на 2-й курс за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 6)

 

Заочна форма навчання

3. Вартість підготовки іноземних громадян за ступенем «бакалавр» за заочною та дистанційною формами навчання

3.1 Вартість підготовки здобувачів освіти при зарахуванні на 1-й курс

• з 2019-2020 н.року (наказ 0358-I від 22.05.2019, таблиця 3)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 3)

3.2 Поновлення на 2-й курс за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 7)

3.3 Поновлення на 3-й – 6-й курси за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 10)

3.4 Поновлення на 4-й – 6-й курси за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 12)

4. Вартість підготовки іноземних громадян за ступенем «магістр» за заочною та дистанційною формами навчання за навчальними планами відповідного року прийому

4.1 Вартість підготовки за навчальними планами

• з 2019-2020 н.року (наказ 0358-I від 22.05.2019, таблиця 4)

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 4)

4.2 Поновлення на 2-й курс за навчальними планами

• з 2018-2019 н.року (наказ №0376-І від 17.05.2018, додаток 8)

5. Інші додаткові накази.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua