Оновлений веб-сайт СумДУ працює у бета-режимі, стара версія: https://old.sumdu.edu.ua

П'ятирічні звіти

Анотований узагальнюючий звіт ректорату Сумського державного університету щодо результатів за основними показниками діяльності за 2010-2015 роки.

2018 рік

Узагальнюючий звіт ректора СумДУ

 • Соціальна та позанавчальна діяльність студентів університету (проректор Король О.В.) Детальніше >>
 • Бібліотечно-інформаційний центр (директор Маринич Т.О.) Детальніше >>
 • Маркетингові комунікації (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • ІТ–забезпечення діяльності університету (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) Детальніше >>
 • Фізичне виховання і спорт, рухова активність та оздоровлення в університеті (проректор Бріжатий О.В) Детальніше >>
 • Формування контингенту (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Освітня діяльність університету (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Міжнародна діяльність університету (начальник ВМЗ Кириченко К.І.) Детальніше >>
 • Адміністративно-господарча частина (проректор Положій А.М.) Детальніше >>
 • Робота з персоналом та підготовка науково-педагогічних кадрів (директор ДРП Циганюк Д.Л.) Детальніше >>
 • Міжнародна освіта (директор ДМО Божко М.О.) Детальніше >>


Звіти за минулі роки

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус,
каб. Г-308, 309, тел./факс: +38(0542) 33-40-58,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38(0542) 687-774,
+38(050) 052-70-10,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua